Back
BackToMain
PrevMode
Mode

אתר חדש

מוזמנים בשמחה לאתר החדש: רשת מורשה-כל ישראל חברים
להתראות!

האחר הוא אני

מערך פעילות לבי"ס יסודי

רשת בתי ספר מורשה, בניין כלל, יפו 99, ירושלים, 94301
morasha@morasha.org.il   02-6251922

           

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט   שפותחה במרכז למחקר ופיתוח ע"ש מושינסקי, אורט ישראל