Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
 
מרחב מעגל השנה- מלא

מרחב מעגל השנה

מרכזת: חיה-פז  כהן 

א. מבוא

מטרת העל במרחב זה, היא הנכחת המסורת היהודית בחיי היום יום בבית הספר דרך לוח השנה.

חיי החול של בני האדם ברחבי העולם המערבי דומים למדי. מה שמייחד תרבויות שונות הוא ימי המועד והחג, בהם לכל עם יש ביטוי למורשת למסורת לזיכרון הלאומי.

לוח השנה העברי מזמן אפשרות להרחבת ההכרות של תלמידי ביה"ס עם תרבותם, עם מורשת משפחתם  ועם ריבוי הקולות והגוונים התרבותיים בסביבתם החברתית.

 

אלא שהוראת הנושא בבית הספר  נתקלת במספר קשיים:

ראשית, החג עצמו מתרחש בבית, בימי חופשה מבית הספר, ולכן צריך 'לדבר על' ואין כמעט אפשרות לחוות את החג עצמו.

שנית, אין זמן במערכת השעות להוראת הנושא (וככל שמתקדמים בגיל הקושי מתעצם), ומה שחמור יותר - אין תכנית לימודים מסודרת וברורה.

 

בעיות צצות גם בבתי הספר אשר עוסקים בלימוד לקראת החג:

·     הלימוד מתמקד בהלכות החג, התלמיד רוכש ידע רב, אך לא בהכרח עם קישור אמיתי למורשת הקהילה שלו.

·    הידע הנרכש הוא עיוני (הלכתי או הסטורי) לא תמיד עם דגש על חווית החג: שמחה, ניגון וטעם.

·    יש שבוחרים ללמד סיפורים ושירים העוסקים בחג, אך נשארים בפולקלור ובמנהגים ברמה הבסיסית ביותר.

·    לעיתים בית הספר משקיע בהפקת מסיבות וארועים, במקום לימוד מעמיק של תכני החג וערכיו.

 

במרחב מעגל השנה ב'מורשה' עיצבנו תכנית בעלת מספר מרכיבים הבאה להיענות לאתגר ולהתמודד עם קשיים אלו.

 

 

ב. מטרות התכנית

 

·    'פרוזדור לחג' - התלמיד יגיע לחג כשהוא מכיר את תכניו לסוגיהם.

·    חיזוק הזהות היהודית - למידת תכני החג תחזק את הזהות היהודית של התלמיד.

·    קשר בין הבית לבית הספר -  התווית גשר בין בית התלמיד לבית הספר באמצעות התמקדות בתכני החג  המשקפים את מסורת המשפחה.

·    ביה"ס כקהילה - שיתוף כל חברי הקהילה: הורים, מורים תלמידים וצוות בית הספר בפעילות לקראת החג, תיצור קהילה מגובשת.

 

 

ג. עקרונות פדגוגיים

 

ספיראליות - בכל שנה נוסיף לתלמידנו נדבכים של ידע, ערכים, חוויות ותובנות על החג. לשם כך חשוב לערוך תכנית בית ספרית רב שנתית, שתארגן את משימות ההוראה.

 

הבאת הקולות מבית התלמיד – שילוב מקורות וצלילים מכל מרחבי העולם היהודי, ממזרח וממערב, כדי לסייע לתלמיד להתחבר למורשת משפחתו.

 

ידע וחוויה – לצד  למידה מעמיקה של מנהגי החג, מצוותיו  ותפילותיו, יש צורך בעולם חוויתי של צליל וטעם להעשרת תודעת החג, כמו: שירת פיוטים, אפיית מצות, סיורי סליחות, סדר פסח בית ספרי.

 

לימוד ומעשה – אנו רואים חשיבות בלמידה המובילה לעשיה חברתית ע"י אקטואליזציה של ערכי החג, ובעיקר של עקרונות חברתיים הנובעים מהחג. למשל: פסח: קמחא דפסחא, עבדות מודרנית בהעסקה פוגענית. פורים: לשמח את האחר, וכיו"ב.

 

שילוב ידיים של גורמים שונים בתוך בית הספר ובקהילה - הפעלת מוצלחת של התכנית תלויה בהשתתפות פעילה של מורים שונים בתחומי עשייתם בבית הספר. למשל: שיתוף  מורי מקצועות הרוח בהוראת תכנים רלוונטיים, במסגרת מערכת השעות הקבועה.

 

 אין כאן בהכרח צורך בהוספת שעות הוראה או פעילות, אלא בעיקר ארגון השעות הקיימות סביב נושאי החג המתקרב.

כמו כן, יש מקום לקשור אירועים בית ספריים לתאריכים יהודיים, למשל: יום הפוך (מורים תלמידים) דווקא בחודש אדר, התאמת הטיולים לתקופות השנה ולנושאיהן ועוד.

 

 

ד. תיאור התכנית

 

לתכנית מספר מוקדים שונים באופיים:

 • לימוד תכני החג – מנהגים, תפילות פיוטים, קריאה מיוחדת במגילה או בתורה. כל אלו מצריכים הוראה שיטתית ומאורגנת בתכנית רב-שנתית.
  אנו מציעים סיוע לבית הספר בעיצוב תכנית לימודים ספיראלית רב שנתית, מתאים בעיקר לבי"ס יסודי.

 • ימי שיא לציון החג בבית הספר - יום מרוכז שבו יוצא בית הספר משגרת יומו ומנחיל את ערכי החג ותכניו בדרכים חוויתיות. זו הזדמנות לשתף הורים, וחברי צוות בית הספר בעשיה החינוכית.
  אנו מציעים תכנית מפורטת להפעלת ימי שיא . מתאים לכל בתי הספר.

 • ציון הפן החברתי-קהילתי של החג - בכל חג יש צדדים חברתיים שראויים לדגש מיוחד בלימוד ובמעשה.
  אנו מציעים להקדיש לכך את שיעורי החינוך שיובילו לפעילות בקהילה. מתאים בעיקר לחטיבות הגבוהות.

 • אריגת הפעילות החברתית סביב מעגל השנה - בבית הספר מתרחשים ארועים רבים: הצגות, סיורים, ביקור במוזיאון או הרצאת אורח.
  אנו מציעים לארגן אותם לפי לוח השנה היהודי: לציון ראש חודש, יום ציון הסטורי, או בהקשר החג המתקרב. לכל בתיה"ס.

 • לוח קיר חודשי פעיל  - דרך לוח קיר ניתן להעביר ידע ומסרים רבים, מבלי לשנות את מערכת השעות העמוסה של ביה"ס. הלוח יכול לשמש לצפיה בלבד, אך יכול להיות גם מוקד לפעילות: חידונים, משימות-מרכז למידה לכיתה או לתלמידים בודדים. גם הכנת הלוח היא משימה לימודית מאתגרת.
  אנו מציעים לכל בי"ס להרכיב את הלוח החודשי שלו עם נושאים מתחלפים לכל חודש עברי לפי תכניו. 

ה. רכז המרחב בבית הספר

 

בית הספר יבחר "רכז פרקטיקת מעגל השנה", שיוביל את הפעילות סביב הנושא בבית הספר.

כיוון שלתכנית מוקדים רבים, המפעילים גורמים שונים בבית הספר, אנו רואים חשיבות רבה לבחירת איש צוות דומיננטי לתפקיד.

מועמד מתאים במיוחד יהיה רכז החינוך החברתי, המתאם את מארג הפעילות הלא פורמלית בבי"ס.

הרכז ישתלם ב'מורשה' בהיקף  28 שעות שנתיות, ויעמוד בקשר עם רכז המרחב ב'מורשה'.


 

ו. ההכשרה

 

להשתלמות שני חלקים עיקריים

 1. יומיים מרוכזים בקייץ בהם נעסוק בין הייתר בנושאים הבאים:

·  עקרונות 'מורשה' בעיצוב תכניות לימודים

·  מפגש עם מומחים בתחום

·  הפעלת צוות בית הספר לקראת חג

·  הכרות עם תכניות לימוד קיימות

·  לוח קיר פעיל ככלי לימודי וחינוכי

 

 1. במהלך שנת הלימודים תשס"ט: שני ימי השתלמות  רישתיים להכרות עם תכניות חדשות שיכתבו ב'מורשה'.

 

 

ז. פיתוח חומרי למידה

 

·    תכניות שנכתבו ב'מורשה' תכניות לתהליך מכין ולימי שיא לקראת החג.
עד כה נכתבו תכניות לשבועות, יום העצמאות, פורים. אנו מתכוונים להמשיך ולהוסיף מדי שנה שני חגים נוספים.

·    תכניות בית ספריות  בי"ס שיבחר לכתוב תכנית להוראת החג, יקבל גיבוי מ'מורשה' ע"י מנחה בית הספר  ומרפ"ד 'מורשה'.

·    אתר 'מורשה'  לצד ההשתלמות, ישמש האתר כלי מרכזי להזרמה שוטפת של תכנים, ללוח הקיר, לשעות חינוך, לימי שיא ועוד. התכנים יועלו בטווח זמן שיאפשר התארגנות מקדימה לקראת המועד.

 

 

ח. ישום התכנית

לתכנית מוקדים רבים שאינם בהכרח תלויים זה בזה. את התכנית הפרושה כאן יפעיל כל בי"ס לפי יכולתו, וישכלל ויעמיק בכל שנה.

 

בבי"ס המפעיל את המרחב במלואו יימצאו הפעילויות הבאות:

·    בבי"ס לוח קיר חודשי מתחלף, המזמין לצפייה ופעילות של יחידים וכיתות. את הלוח עורכים תלמידים ומורים.

·    בי"ס יסודי מפעיל תכנית לימודים ספיראלית, כ-10 שעות הוראה לפני כל חג.

·    בבי"ס על-יסודי לומדים  כ-3 שעורים לפני כל חג.

·    כל תכנית החינוך החברתי ארוגה לפי נושאי החודש.

·    בי"ס מציין את ראשי חודשים בצורה משמעותית.

·    בי"ס מציין חגים וימי ציון ביום שיא קהילתי.

 

בבי"ס המפעיל את המרחב במלואו נצפה לתוצאות החינוכיות:

·    תלמידים מכירים את חודשי השנה העבריים.

·     תלמידים מכירים את מנהגי החג, שיריו ותפילותיו.

·    התלמידים פוגשים את מסורות המשפחה הקשורות לחג.

·     תלמידים יודעים את תאריכי יום ההולדת העבריים שלהם.

חזרה
  לראש הדף                      דף הבית  |   מי אנחנו  |   פרסומים   |     צרו קשר

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט   שפותחה במרכז למחקר ופיתוח ע"ש מושינסקי, אורט ישראל